ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

"Фолклорика" Школа по народни танци
Детска школа

Детска школа по народни танци „Фолклорика”

Ръководители на детската танцова школа са Антоанета Павлова и Евелина Павлова – майка и дъщеря. Професионалната квалификация на ръководителите на детската школа, дългогодишният им опит в сферата на фолклорното ни танцово изкуство и по-специално работата с деца, съчетани с гъвкава работна методика, допринасят за качественото обучение на младите изпълнители. Програмата на обучение по народни танци включва комплекс от танци, хора, песни, игри, словесен фолклор, както и запознаване на децата с различни народни обичаи и традиции. Методиката на преподаване в отделните групи е съобразена с възрастта и възможностите на децата.

Учебната година стартира в началото на месец октомври и приключва в края на месец май. Репетициите се провеждат 2 пъти седмично, с продължителност, съобразена с възрастта на децата.
Малките възпитаници са на възраст между 4 и 13 години. Те са разделени в три групи, в зависимост от нивото на овладяване на танцовия материал и тяхната възраст.

По време на обучението си, децата имат възможност да покажат на сцена своите умения в областта на народния танц. През цялата учебна година децата имат множество изяви и участия в различни мероприятия.

Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореограф Българска народна носия Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли